3D-laserscannen

Wil je op een snelle, nauwkeurig en efficiënte manier van een gebouw of van een terrein een 3D-meting hebben? Een 3D-laserscanner is daar een oplossing voor.

Een 3D-laserscanner meet door middel van lichtpulsen en het meet miljoenen punten 360° rond tot het volledige zichtbare oppervlak bedekt is. Elk gescand punt krijgt een x-, y-, z-positie, een reflectiewaarde (intensiteit) en/of een RGB-waarde. Men kan enkel een RGB-waarde bekomen als er foto's vanuit het opstelpunt genomen zijn. De RGB-waarde zorgt voor een betere visualisatie van de meting.

Wij werken met de enigste 3D-laserscanner met actieve compensator en de meeste nauwkeurigste. Ideaal voor vloervlakheden, verticaliteit van wanden en gebouwen, passen van dorpels, historische gebouwen, ...

Door de 3D-laserscanning door een landmeter uit te laten voeren, zal hij voor de juiste koppelingen tussen alle scanposities onderlingen en koppelingen met coördinatensystemen zoals Lambert 72 kunnen zorgen.

Meetapparatuur 3D-laserscanner Completse set voor uitvoeren van meetopdrachten 3D-laserscanning.
3D-Laserscan in actie Proefproject 3D-laserscanning kapel.
Resultaat 3D-laserscan Puntenwolk 3D-laserscanning van kapel
Voorbeeld grondplan Voorbeeld grondplan

Met deze puntenwolk kan men het volgende doen:

- 2D-plannen van het grondplan;

- 2D-plannen van een gevelzicht;

- 2D-plannen van een doorsnede;

- 3D-modellen om op basis hiervan een 3D-ontwerp te maken;

- Clashdetectie tussen 3D-meting en 3D-ontwerp;

- Grondpunten uitfilteren als er begroeiing mee is gemeten. Met deze grondpunten kan er dan een 3D-oppervlak van het grondvlak gemaakt worden. Met dit 3D-oppervlak kunnen wij volumeberekeningen uitvoeren.

voorbeeld snede

De 3D-laserscanner is zeer interessant om moeilijk bereikbare plaatsen te meten, complexe gebouwen zoals monumenten te meten, depotmeting omwille van de veiligheid, ...

Met behulp van programma's zoals 3D-Reshaper kunnen wij zeer snel analyses maken van de puntenwolken. De koppeling tussen 3D-Reshaper en Autocad Civil 3D is in twee richting mogelijk en deze werkt zeer snel en handig. Dankzij Cloudworx is het niet nodig om de 3D-laserscan eerst in te lezen in bijvoorbeeld Recap, maar dit kan rechtstreeks gekoppeld worden.

Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan.