3D-laserscannen

Wil je op een snelle, nauwkeurig en efficiënte manier van een gebouw of van een terrein een 3D-meting hebben? Een 3D-laserscanner is daar een oplossing voor.

Een 3D-laserscanner meet door middel van lichtpulsen en het meet miljoenen punten 360° rond tot het volledige zichtbare oppervlak bedekt is. Elk gescand punt krijgt een x-, y-, z-positie, een reflectiewaarde (intensiteit) en/of een RGB-waarde. Men kan enkel een RGB-waarde bekomen als er foto's vanuit het opstelpunt genomen zijn. De RGB-waarde zorgt voor een betere visualisatie van de meting.

Met de 3D-laserscanner wordt er aselect gemeten. Dit wil zeggen dat alles gemeten wordt wat zichtbaar is. Dit in tegenstelling tot de klassieke methode waarbij er select gemeten wordt. Daar kies je welk punt wordt gemeten.

Het aselect meten met de 3D-laserscanner heeft als voordeel dat er op een zeer korte tijd veel meer gemeten wordt. Uit deze dataset kan dan ook veel data uitgewonnen worden.

Deze data kan gebruikt worden om een 3D-model te genereren in software zoals Revit. Dit is scan-to-BIM. De gewenst nauwkeurigheden die jullie wensen (LOD en LOA) zijn zeer belangrijk om de scan/puntenwolk om te zetten naar een 3D-model.

Wij werken met de enigste 3D-laserscanner met actieve compensator en de meeste nauwkeurigste. Ideaal voor renovaties, vloervlakheden, verticaliteit van wanden en gebouwen, passen van dorpels, historische gebouwen, ...

Door de 3D-laserscanning door een landmeter uit te laten voeren, zal hij voor de juiste koppelingen tussen alle scanposities onderlingen en koppelingen met coördinatensystemen zoals Lambert 72 kunnen zorgen.Met deze puntenwolk kan men het volgende doen:

- 2D-plannen van het grondplan;

- 2D-plannen van een gevelzicht;

- 2D-plannen van een doorsnede;

- 3D-modellen om op basis hiervan een 3D-ontwerp te maken;

- Clashdetectie tussen 3D-meting en 3D-ontwerp;

- Grondpunten uitfilteren als er begroeiing mee is gemeten. Met deze grondpunten kan er dan een 3D-oppervlak van het grondvlak gemaakt worden. Met dit 3D-oppervlak kunnen wij volumeberekeningen uitvoeren.


De 3D-laserscanner is zeer interessant om moeilijk bereikbare plaatsen te meten, complexe gebouwen zoals monumenten te meten, depotmeting omwille van de veiligheid, ...

Met behulp van programma's zoals 3D-Reshaper kunnen wij zeer snel analyses maken van de puntenwolken. De koppeling tussen 3D-Reshaper en Autocad Civil 3D is in twee richting mogelijk en deze werkt zeer snel en handig. Dankzij Cloudworx is het niet nodig om de 3D-laserscan eerst in te lezen in bijvoorbeeld Recap, maar dit kan rechtstreeks gekoppeld worden.

In Autodesk Recap kan u gemakkelijk een puntenwolk van een 3D-Laserscanning bekijken. U kan zeer snel maten nemen, horizontale en verticale snedes genereren.