Deformatie- en zettingsmetingen

Wilt u vaststellen als er zettingen of deformatie plaats vindt op een dijk, op een constructie of een aanpalend gebouw en dit tijdens uitvoering van werkzaamheden?
Gaat u bronbemaling toepassen? Wilt u controleren dat de aanpalende eigendommen geen zettingen ondergaan?

Dan kan u beroep doen op een landmeter-expert.

De landmeter-expert zal door middel van een doorgaande waterpassing de zettingen bepalen. Er worden hoogteverschillen bepaald van een aantal controlepunten en dit ten opzichte van één of meerdere vaste referentiepunten. Deze waterpassing wordt uitgevoerd met een digitaal waterpastoestel met een nauwkeurigheid van < 1mm.
De resultaten worden weergegeven in tabelvorm en/of grafiek.

Worden er afwijkende zettingen vast gesteld, dan kan u op tijd ingegrepen om eventuele verdere verzakking te voorkomen. 

Er kan ook gekozen worden om bepaalde vaste punten te monitoren met een Total Station. Deze monitoring kan uitgevoerd worden binnen een op voorhand vastgelegd tijdsinterval. Bij een monitoring wordt de deformatie opgevolgd. Hier wordt naast de veranderingen in de hoogte ook de veranderingen in positie gecontroleerd.