Plaatsbeschrijving voor aanvang der werken

Door verbouwingen, nieuwbouw, afbraakwerken, graafwerken, droogzuiging, onderschoeiingen, diepe bouwputten en trillingen is het niet uit te sluiten dat de aannemer schade veroorzaakt.

Laat een plaatsbeschrijving uitvoeren voor aanvang van de werken, zo kan naderhand gemakkelijker aangetoond worden door wie de schade is veroorzaakt. De betrokken eigenaars worden per brief op de hoogte gesteld van de plaatsbeschrijving en worden uitgenodigd om aanwezig te zijn. Van deze plaatsbeschrijving wordt een proces verbaal van plaatsbeschrijving opgesteld. Dit is een uitgebreid, gedetailleerd verslag met foto's van huidige toestand.
Dit proces verbaal wordt ter ondertekening aangeboden aan de betrokken partijen.

Bij een plaatsbeschrijving voor aanvang werken, is de kost van de deskundige ten laste van de aannemer.