Coördinaten duivenhok

Voor het bepalen van de coördinaten van uw duivenhok kan je beroep doen op een landmeter-expert.

Wij voeren de metingen uit met een nauwkeurige RTK-GPS en leveren de coördinaten aan in WGS84-coördinaten.

Indien gewenst kunnen wij de afstanden berekenen tot de lossingsplaatsen.

Art. 80 §3 van het Nationaal Sportreglement van de duivensport
"Iedere liefhebber dient in het bezit te zijn van de erkende coördinaten (afgerond tot tienden van seconden) van de ingang van zijn duivenhok. Elk nieuw lid dient, bij de indiening van zijn hoklijst, een kopie te voegen van het document, afgeleverd door een beëdigde landmeter of een door de KBDB erkend orgaan, houdende de vaststelling van de coördinaten van het hok."

Meer info over duivensport: Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond