Grondverzet

De landmeter genereert aan de hand van een terreinmeting een 3D-model van de inmeting. Op basis van een aangeleverde 2D- of 3D-tekening maakt de landmeter een 3D-ontwerp van de weg, het gebouw, de dijk en/of ... Het 3D-ontwerp laat hij aansluiten op de 3D-meting.
Het 3D-ontwerp kan omgezet worden naar een machinebesturingsbestand zodat de kraan, de shovel (wiellader) en/of de bulldozer het ontwerp kan maken. Meer uitleg hierover kan je terug vinden op de pagina over machinebesturing.

Met de 3D-meting en het 3D-ontwerp kunnen wij de te ontgraven en de op te hogen hoeveelheden bepalen.
Meestal wordt er in eerste instantie de teelaarde verwijderd. De dikte van de teelaarde kan op het terrein bepaald worden.
Na het verwijderen van de teelaarde kan men grond en/of zand ontgraven en/of ophogen tot onderzijde fundering.

Vervolgens wordt de fundering (mengpuin, stabilisé, ...) aangebracht en tot slot de verharding (beton, asfalt, klinker, grasbetontegels, ...).
Bij de kubering van het grondverzet zullen wij, in samenspraak met de opdrachtgever, rekening houden met alle te ontgraven en op te hogen lagen.

De ontgraving en de ophoging zijn visueel inzichtelijker te maken door middel van profielen en/of een verschillenkaart.