As-builtmetingen

Bij het afronden van een project wordt alles opgeleverd. Hierbij kan het nodig zijn dat er een as-builtmeting van het terrein, de percelen en/of de gebouwen door een landmeter wordt uitgevoerd. Deze as-builtmeting kan omgezet worden naar GRB.