Infrastructuurwerken

Als landmeter-expert spelen wij een belangrijke rol tussen de getekende plannen en de uit te voeren werken, maar ook tussen de uitgevoerde werken en het op te leveren werk.

Wij kunnen helpen met het volgende:

-         Opmetingen;

-         Controle van hoeveelheden in bestek;

-         Plannen omzetten naar ontwerpen;

-         Grondverzet;

-         Machinebesturing;

-         Uitzetwerk;

-         Controlemetingen van geprofileerde zand- en puinbanen;

-         Opleverdossier.

Ontwerp

De landmeter-expert bouwt ontwerpen op van nul af aan.

2D-ontwerpen worden omgezet naar 3D-ontwerp/-model.

Ontwerpen 3D-modelleren om later te gebruiken voor bepaling van grondverzet en/of voor machinebesturing.

Metingen

Controlemeting van het cunet. De ontgraving of de ophoging checken of het binnen tolerantie wordt afgewerkt.

Controlemeting geprofileerd zandbed of puinbaan (fundering).

Opleverdossier

Aan de hand van metingen doen wij controles op hetgeen gemaakt is en zorgen wij voor een vastlegging op tekening. De tekening wordt dan gebruikt voor het opleverdossier.