Depotmeting

De landmeter kan met een RTK-GPS en een Total Station een depot in meten en op basis van deze meting een nauwkeurig volume bepalen van het depot. In sommige gevallen is het wel nodig dat er een meting van een terrein wordt uitgevoerd voordat het depot wordt aangebracht of een meting nadat het depot is ontgraven.

De meting van de depots, de volumes en de fracties / type materiaal worden op een plan weergegeven.