Industriebouw

Voor de start van een renovatie of een bijbouw zal de aannemer/ de architect de bestaande toestand laten opmeten en vastleggen op een plan. Indien nodig zal ook een grensreconstructie worden uitgevoerd.

Het plan van bestaande toestand kan het volgende bevatten:

- Betonplinten;

- Gevelpanelen;

- Metselwerk;

- Daklijsten;

- Waterneus (druiplijst);

- Poort-, deur- en raamopeningen;

- Deksels inspectieputten;

- Boordstenen;

- Verschillende verhardingen;

- Diverse hoogtes zoals vloer-, dorpel-, plafond-, nok-, kroonlijst- en terreinhoogte;

- Volledige gevels voor gevelzichten.


Eens het plan van de nieuwe toestand klaar is wordt de nieuwe toestand van het gebouw op het terrein ingeplant. Hiervan wordt een plan van vastlegging inplanting opgesteld.

De landmeter-expert kan daarna volgende zaken uitzetten:

-   Aslijnen of stramienlijnen;

-   Funderingszolen;

-   Funderingspalen;

-   Keerwanden;

-   Ankers.

 

Indien nodig zal er van bovenstaande zaken achteraf een controlemeting worden uitgevoerd. Een en ander afhankelijk van de wensen van de klant.