Splitsing of verdeling van perceel (niet-bouwgrond)

Vooraleer een splitsing of verdeling van een perceel kan uitgevoerd worden is het nodig dat er een er een opmeting van het perceel en een grensreconstructie wordt uitgevoerd.

Het beste wordt er gekozen voor afpaling van de grenspunten, dit geeft juridische zekerheid over ligging van de perceelsgrenzen en vermijd later discussies over de ligging van de perceelsgrenzen.

Na het opstellen van opmetings- en afpalingsplan kan de nieuwe grenslijn, voor de splitsing en verdeling van het perceel, bepaald worden en vast gelegd worden op een verdelingsplan.

Een verdeling van een perceel is enkel mogelijk als u uw perceel verdeelt in één deel bouwgrond en één deel niet-bouwgrond (tuin).

Na het opstellen van het verdelingsplan wordt het plan geregistreerd bij de Algemene Administratie van de PatrimoniumDocumentatie (AAPD). Er wordt  een gereserveerde perceelsidentificatie aangevraagd. De AAPD bezorgt ons het planreferentienummer en de nieuwe perceelsnummers. Beide nummers kan de notaris opnemen in de akte.

Wilt u uw perceel of percelen verdelen in meerdere delen bouwgrond dan wordt het juridisch gezien een verkaveling. Hiervoor heb je een omgevingsvergunning voor verkavelen van gronden nodig.