Terreinmetingen

Onder terreinmetingen verstaan wij een hoogtemeting van een terrein, een perceel en/of een weg. Dit terrein wordt volledig met GPS en/of Total Station gemeten door een landmeter zodat wij een 3D-model van het terrein bekomen.

De dikte van de teelaarde kunnen wij op het terrein bepalen. Dit kan nuttig zijn bij de kubering van het grondverzet.