Opmeting tuin

Als een tuinarchitect een tuinontwerp wilt maken is het  interessant dat de tuin opgemeten wordt.

Afhankelijk van de opdracht zal er het volgende gemeten worden:

- De contour buitengevels van de gebouwen;

- De contouren van de bijgebouwen;

- Afsluitingen;

- Muren;

- Hagen;

- Ligging en stamomtrek bomen;

- Verhardingen;

- Diverse hoogtes zoals kroonlijsthoogtes, nokhoogtes, terreinhoogtes, dorpelhoogtes;

- Dekselhoogtes inspectieputten en andere putten;

- Merkkappen nutsleidingen;

- Verlichtingspalen;

- Grensstenen;

- Gevelzichten (gebouwprofiel);

- Contouren binnenmuren van de gebouwen;

- Raam-, deur- en poortopeningen.


Voor het opmeten van de bestaande toestand van de tuin kan u beroep doen op een landmeter-expert.

Bij onduidelijkheid over de ligging van de perceelsgrenzen kan er ook een grensreconstructie en een tegensprekelijke afpaling van de grenspunten worden uitgevoerd.