Meting bestaande toestand

Een architect, een bouwheer, een projectontwikkelaar, een particulier, een vastgoedbedrijf of een aannemer kan een beroep doen op een landmeter om de bestaande toestand op te meten. Op basis van deze meting kan er een omgevingsvergunning aangevraagd of bouwplannen opgesteld worden.

Uit deze opmeting kan het volgende opgesteld worden:

- Grondplan terrein met gebouwen;

- Grondplan tracémeting;

- Grondplan van elke verdieping indien het een opmeting van een gebouw betreft;

- Gevelzichten (gebouwprofiel);

- Doorsnedes;

- Terreinsnedes.

Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan.


Bij bouw- of verbouwplannen zal u beroep doen op een architect.

De architect zal een opmeting van het terrein en/of het gebouw nodig hebben voor het maken van de bouwtekeningen en voor de eventuele aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

De opmeting kan uitgevoerd worden door een landmeter-expert.

 

Afhankelijk van de opdracht zal er het volgende gemeten worden:

- De contour buitengevels van de gebouwen;

- De contouren van de bijgebouwen;

- Afsluitingen en muren;

- Verhardingen;

- Diverse hoogtes zoals kroonlijsthoogtes, nokhoogtes, terreinhoogtes, dorpelhoogtes;

- Inspectieputten en andere putten;

- Merkkappen nutsleidingen;

- Verlichtingspalen;

- Grensstenen;

- Gevelzichten;

- Contouren binnenmuren van de gebouwen.