Meting bestaande toestand

Een architect, een bouwheer, een projectontwikkelaar, een particulier, een vastgoedbedrijf of een aannemer kan een beroep doen op een landmeter om de bestaande toestand op te meten. Op basis van deze meting kan er een omgevingsvergunning aangevraagd of bouwplannen opgesteld worden.

Uit deze opmeting kan het volgende opgesteld worden:

- Grondplan terrein met gebouwen;

- Grondplan tracémeting;

- Grondplan van elke verdieping indien het een opmeting van een gebouw betreft;

- Gevelzichten (gebouwprofiel);

- Doorsnedes;

- Terreinsnedes.

Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan.