Minnelijke afpaling van de grenspunten van een perceel

Vooraleer er over kan gegaan worden tot een minnelijke afpaling van de grenspunten is het nodig dat er een opmeting van het perceel en een grensreconstructie wordt uitgevoerd. Deze grensreconstructie is vast gelegd door een landmeter-expert in een opmetingsplan.

Voor de afpaling wordt een afpalingsplan opgesteld waar er bij de grenspunten staat vermeld als er een paalsteen wordt geplaatst en waar de namen van de aanpalende eigenaars staan vermeld.

De aanpalende eigenaars worden per brief uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens de afpaling. Zij krijgen de gelegenheid om akkoord te gaan met de ligging van de perceelsgrenzen conform de grensreconstructie. Indien iedereen akkoord is worden de paalstenen op de grenspunten geplaatst en wordt het afpalingsplan door alle betrokken partijen ondertekend. Zo is de afpaling tegenstelbaar aan derden uitgevoerd. Dit geeft juridische zekerheid over de ligging van de perceelsgrenzen.

Het ondertekend afpalingsplan wordt geregistreerd bij de Algemene Administratie van de PatrimoniumDocumentatie (AAPD). Zij bezorgen een planreferentienummer. Dit nummer kan de notaris later opnemen in een aankoopakte.