Verkavelen van gronden

Wilt u een perceel splitsen en wilt u daarna één van de loten verkopen als bouwgrond, dan is het nodig dat u de gronden verkaveld. Voor deze verkaveling heeft u wel een omgevingsvergunning nodig.

Als eerste zal het perceel opgemeten worden en daarna de grenzen bepaald worden, voor meer informatie hierover verwijzen wij naar onderdeel "Grensbepaling". Dit alles wordt vastgelegd in een plan van opmeting en afpaling.

Zodra dit plan is opgesteld kan er een ontwerptekening met de nieuwe loten opgesteld worden en kan de procedure voor de omgevingsvergunning opgestart worden.

Voor deze omgevingsvergunning heb je het volgende nodig:

- Situering project;

- Archeologienota indien het project voldoet aan de criteria;

- Project M.E.R.-screening met diverse bijlagen over gewestplan, RUP's, onroerend erfgoed, overstromingsgevoelige gebieden, ...;

- Motivatienota;

- Stedenbouwkundige voorschriften;

- Minimum 6 recente foto's;

- Plan Bestaande Toestand;

- Plan Nieuwe Toestand.

Na het indienen van de omgevingsvergunning, volgt een periode ter goedkeuring van ingediende documenten door overheid, openbare bekendmaking en goedkeuring van omgevingsvergunning door overheid.

Voor de gehele procedure van opmeting tot gunning omgevingsvergunning kan u rekenen op een periode van 3 tot 6 maanden.

Bij de procedure voor de omgevingsvergunning kan je, indien gewenst, geholpen worden door de landmeter-expert.

Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan.