Grensbepaling / Grensreconstructie

Zijn de grenzen van je perceel niet duidelijk? Wil je de grenzen weten liggen? Heb je een opmetingsplan van je perceel nodig voor een verkoop van je geheel perceel of een deel van je perceel? Wilt u uw perceel splitsen / verdelen?

Ik als landmeter-expert help je hierbij graag verder.

Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan.

Hoe ga ik als landmeter-expert te werk?
De grenzen, die nooit goed zijn afgepaald, worden gereconstrueerd. Het vastleggen gebeurt door het opstellen van een opmetings- en afpalingsplan en een afpaling op het terrein. Dit wil zeggen dat er op de grenspunten, waar er nog geen grenspalen staan, nieuwe grenspalen worden geplaatst. Deze afpaling is tegenstelbaar aan derden.
Na het opstellen van het afpalingsplan wordt het plan geregistreerd bij de Algemene Administratie van de PatrimoniumDocumentatie (AAPD). Zij bezorgen een planreferentienummer. Dit nummer kan de notaris opnemen in een akte.

Bij de grensbepaling hou ik als landmeter-expert rekening met:
- Historiek van het perceel;
- Oude opmetingschetsen;
- Notariële aktes en vonnissen;
- Afpalingsplannen;
- Atlas der buurtwegen;
- Atlas der waterlopen;
- Rooilijnplannen;
 - Mondelinge informatie;
- Gewoonterecht;
- Eigen opmetingsbevindingen van het perceel en/of naburige gelegen percelen;

- Ligging van erfdienstbaarheden.

Wil je uw perceel opsplitsen omdat je een deel van je perceel wilt verkopen? Dit kan door een verdelingsplan te laten opstellen. De nieuwe grenslijn dient dan wel afgepaald te worden.

Een verdeling is enkel mogelijk als je uw perceel deelt in één deel bouwgrond en één deel niet-bouwgrond.

Na het opstellen van het verdelingssplan wordt het plan geregistreerd bij de Algemene Administratie van de PatrimoniumDocumentatie (AAPD). Er wordt  een gereserveerde perceelsidentificatie aangevraagd. De AAPD bezorgt ons het planreferentienummer en de nieuwe perceelsnummers. Beide nummers zal de notaris opnemen in de akte.

Wil je uw perceel verdelen in meerdere delen bouwgrond dan wordt het juridisch gezien een verkaveling. Hiervoor heb je een omgevingsvergunning nodig en een verkavelingsdossier.

Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan.