Bedankt voor de offerteaanvraag.

De vrijblijvende offerte wordt u binnen één week bezorgd.

Uw persoonsgegevens worden door Kenneth Menten, zaakvoerder van Geokantoor Menten verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw aanvraag tot offerte. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor direct marketing. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op https://geokantoormenten.be/privacyverklaring.home