Meting bestaande toestand na sloop van dakconstructie

In opdracht van architect AHArchitects wordt de bestaande toestand van de bovenste twee verdiepingen opgemeten met Leica TS16 Total Station om daar de nieuwe staalbouw op af te stemmen. De meting wordt in een grondplan vastgelegd.

Plan bestaande toestand na sloop dakconstructie grondplanjpg

Van twee gevels wordt een gebouwprofiel gemeten en een plan opgesteld. Voor dit tekenwerk wordt er gebruik gemaakt van het tekenprogramma Pythagoras.
Met dit tekenprogramma kan er heel snel een gebouwprofiel uit getekend worden.

Plan bestaande toestand na sloop dakconstructie gebouwprofielenjpg