Bouw- of verbouwplannen?

Bij bouw- of verbouwplannen zal je beroep doen op een architect.

De architect zal een opmeting van het terrein en/of het gebouw nodig hebben voor het maken van de bouwtekeningen en voor de eventuele aanvraag van een omgevingsvergunning.

De opmeting kan uitgevoerd worden door een landmeter-expert.

Afhankelijk van de opdracht zal er het volgende gemeten worden:

- De contour buitengevels van de gebouwen;

- De contouren van de bijgebouwen;

- Afsluitingen en muren;

- Verhardingen;

- Diverse hoogtes zoals kroonlijsthoogtes, nokhoogtes, terreinhoogtes, dorpelhoogtes;

- Inspectieputten en andere putten;

- Merkkappen nutsleidingen;

- Verlichtingspalen;

- Grensstenen;

- Gevelzichten;

- Contouren binnengevels van de gebouwen.


Na de opmeting zal de landmeter-expert de grenzen van het perceel bepalen (grensreconstructie).

Dit alles wordt op een opmetingsplan vastgelegd.


Aanvullende kunnen bijkomende plannen opgesteld worden zoals:

- Grondplannen per niveau's van de desbtreffende gebouwen;

- Plan met gevelzichten;

- Plan met terreindoorsnedes;

- Plan met doorsnedes van de gebouwen;


Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan voor de opmeting.